cohousing

Design for care: cohousing

In de Studio Gemeenschappelijk wonen in het laatste jaar van Interieurvormgeving in Open Hoger Onderwijs wordt het…