It's a wrap - de cirkel is rond

Een aantal jaren geleden betraden ze vol enthousiasme de deuren van ID&A als frisse nieuwelingen, onervaren en onwetend over wat hen te wachten stond. Ze werden omschreven als ‘newbies’, ‘noobs’, ‘groentjes’ en ‘jonkies’.

Maar nu, na een fijne periode van groei, ontwikkeling en toewijding, hebben ze de organisatie verlaten als ware experts, vol vertrouwen en met een diepgaande kennis van hun vakgebied.  Nu kunnen ze bewijzen dat ze meesters in hun vak zijn, klaar om de wereld te veroveren.

We kijken terug op een proclamatiefeest en eindejaarstentoonstelling, waarin de studenten van de lichting 2022-2023 hun talenten, creativiteit en doorzettingsvermogen hebben laten zien. Het was een moment van trots en vreugde, zeker voor de studenten, maar ook voor docenten en familie.

Foto’s © Wooty Maurits