In de Studio Gemeenschappelijk wonen in het laatste jaar van Interieurvormgeving in Open Hoger Onderwijs wordt het onderwerp van cohousing eerst uitvoerig onderzocht. Daarna werken studenten voor hun bachelorproef één bepaald type verder uit.

 

Wim Valvekens

Uit de opdrachtomschrijving van 2019: 

Deze vorm van samenwonen of samenhuizen van bewoners uit verschillende gezinnen heeft een sociale meerwaarde enerzijds, en het gebruik van gemeenschappelijke ruimte anderzijds. Het concept van ‘gemeenschappelijk wonen’ komt tegemoet aan de noden vanuit een maatschappelijk gegeven. Typerend is het leven in groep waarbij ondersteuning en zorg voor elkaar centraal staat, met uitzondering van medische zorgen.

De uitwerking van het project omvat een volledig technisch uitvoeringsdossier, 3D-beelden, maquette.

Een deelopdracht binnen deze bachelorproef is het ontwikkelen van een eenvoudig hanteerbaar meetinstrument dat bij het ontwerpproces kan helpen om bijvoorbeeld op plan snel te kunnen inschatten of een rolstoelpatiënt op een welbepaalde plaats vlot kan bewegen.   (zie daarover meer hier.)

 

Nathalie Baert werkte voor haar bachelorproef van 2019 een cohousingproject uit voor volwassenen met een autismespectrumstoornis die zelfstandig kunnen wonen mits externe begeleiding op maat. Zij kunnen in haar project zelfstandig wonen mits (externe) begeleiding op maat.

Uit haar conceptposter: 

“Ze hebben elk hun veilig stekje dat aangepast kan worden aan hun specifieke noden. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke leefruimten voorzien die hen de nodige uitdaging op sociaal vlak geven. Deze ruimten zullen eerder neutraal ingericht worden zodat iedereen zich hier comfortabel voelt. Voor het volledige gebouw zal er extra aandacht bested worden aan structuur en duidelijke circulatie. Daarnaast is ook extra aandacht voor akoestiek en het vermijden van rechtstreekse lichtinval van cruciaal belang.” 

Dat verhaal vatte ze hier samen:

Nathalie Baert

Wat ze vervolgens zo in een compleet ontwerp vertaalde:

Nathalie Baert

 

Nathalie Baert