designtoolkits

Inclusive Design toolkit

Vorig academiejaar rondden we een onderzoek af waarin we tot een ontwerptool kwamen om ergonomisch, dynamisch én…