TEXTURE MUSEUM

Het museum over Leie en vlas was oorspronkelijk, in de jaren ’60, een plaats om de vlasnijverheid van de streek in de bloemetjes te zetten. Later kwam er een nieuw deel bij om de afgewerkte vlasproducten zoals kant en linnen mee in de kijker te zetten en zo werd in 1998 het Kant- en Linnenmuseum een feit. In 2014 heropent het museum de deuren als Texture met een nieuw modern museumgebouw en een nieuwe visie om jong en oud te betrekken. Het nieuwe gebouw is gerealiseerd door noArchitecten en Madoc, en zij kozen ervoor om het industriële karakter van het gebouw te accentueren door onder andere hedendaagse industriële elementen te gebruiken. De Golden river wordt in de verf gezet door de bovenste verdieping volledig goud te kleuren. Verschillende ruimtes, zoals een bistro, polyvalente ruimte, een atelier etc. worden toegevoegd. In verschillende kamers kan je alles te weten komen over de huidige en de geschiedenis van de vlas en linnen industrie, door te proeven, voelen, testen en bekijken van alles wat er mee te maken heeft. Texture biedt buiten het museum nog enkele andere projecten, zoals bijvoorbeeld het TexLab,  die te beleven zijnen zeer interessant kunnen zijn voor ontwerpers.

 

The museum about Leie and flax was originally, in the 60’s, a place to showcase the flax industry of the region. Later a new section was added to highlight the finished flax products such as lace and linen, and in 1998 the Lace and Linen Museum became a fact. In 2014 the museum will reopen its doors as Texture with a new modern museum building and a new vision to implement young and old. The new building was realised by noArchitects and Madoc, and they chose to accentuate the industrial character of the building by, among other things, using contemporary industrial elements. The Golden River is highlighted by colouring the top floor in full gold. Different spaces, such as a bistro, multifunctional space, a studio etc. are added. In different rooms you can learn everything about the present and the history of the flax and linen industry by tasting, feeling, testing and looking at everything that has to do with it. Texture offers a number of other projects outside the museum, such as the TexLab, which can be experienced and can be very interesting for designers.