DEWEER GALLERY ESTATE

De Deweer Gallerij is in de jaren ’70 een plaats waar alle soorten hedendaagse kunst geëxposeerd wordt.

Ondertussen bevat het 3 expositieruimtes, een lobby, een blackbox ruimte, terras, keuken, studio, archief en technische ruimtes. Architecten Jo Jannssens en Karel Delarue hebben gkozen voor serene grijskleurige materialen zoals beton, staal grijze baksteen en grijze houten raamkaders. Over decennia heen heeft de Deweer gallerij meer dan 1700 kunstwerken van verschillende (toenmalig opkomende) artiesten bijeen gespaard.  Bekende kunstenaars zoals Jan Fabre en Panamarenko zijn onder andere door Deweer gallery op de kaart gezet. Naast een expositieruimte is er ook de Deweer storage. Hier kunnen zowel bekende als onbekdende kunstenaars en iedereen die professioneel hun waardevolle werken en spullen wilt bewaren (groot en klein)terecht in de grote opslagfaciliteiten. Sinds 2019 is de Deweer gallerij overgenomen en heeft het de naam “Deweer gallery estate” gekregen en in oktober 2020 zullen de deuren opnieuw openen voor het publiek.

 

In the 1970s the Deweer Gallery was a place where all kinds of contemporary art was exhibited.

Meanwhile it contains 3 exhibition spaces, a lobby, a black box space, terrace, kitchen, studio, archive and technical rooms. Architects Jo Jannssens and Karel Delarue have chosen serene grey-coloured materials such as concrete, steel grey brick and grey wooden window frames. Over the decades, the Deweer gallery has collected more than 1700 works of art by various (then up-and-coming) artists.  Well-known artists such as Jan Fabre and Panamarenko have been put on the map by Deweer gallery, among others. Besides an exhibition space there is also the Deweer storage. Here both well-known and unknown artists and anyone who wants to store their valuable works and belongings professionally (large and small) can visit the large storage facilities. Since 2019, the Deweer gallery has been taken over and has been given the name “Deweer gallery estate” and in October 2020 the doors will reopen to the public.