STADHUIS KORTRIJK

Een oud bankgebouw is tussen 2001 en 2005 door Noarchitecten omgebouwd tot het stadhuis van Kortrijk. Door het vorige pand volledig te strippen is er een elegant betonnen skelet tevoorschijn gekomen waarmee licht wordt doorgelaten. Dit door het dak open te breken en er serres bovenop te zetten. Het dak zelf is volledig groen. Bovendien is er naast deze 2000m² grote hal, nog een kleine toren wat een totale oppervlakte van wel 10 000m² geeft. Wat betreft het interieur, worden ruimtes gedefinieerd door het meubilair verschillende kleuren te geven. Het nieuwe complex krijgt een verbinding naar het historisch stadhuis en de grote markt.

An old bank building was converted by Noarchitecten into the town hall of Kortrijk between 2001 and 2005. By stripping the previous building completely, an elegant concrete skeleton has emerged through which light is let through. This was done by breaking open the roof and placing conservatories on top of it. The roof itself is completely green. In addition, in addition to this 2000m² large hall, there is another small tower which gives a total surface area of up to 10,000m². As for the interior, spaces are defined by giving the furniture different colours. The new complex will have a connection to the historic town hall and the big market.