Portfolio = een verzameling van beelden, schetsen, plannetjes etc. waarmee kunstenaars en vormgevers hun werk (en zichzelf) presenteren. Een portfolio is cruciaal bij sollicitaties. Vandaar dat studenten in de opleiding Interieurvormgeving van Thomas More al vanaf het eerste jaar de oefening moeten maken om hun portfolio uit te bouwen, én bij te houden.

Hier het portfolio van Anne Pauwels, die er nu toe jaar Interieurvormgeving heeft op zitten. Zoals elk portfolio een work in progress.