TÖRTEN HOUSING ESTATE

In 1925 verhuisde het Bauhaus van Weimar naar Dessau . Het Bauhaus complex is opgericht in een soort van molenwiekpatroon van verschillende gebouwen, waaronder :

 • Bauhaus School, met een vleugel waar studenten gebruik konden maken van allerlei machines, een vleugel voor theater voorstellingen, …
 • Het Prellerhaus, de studentenvertrekken
 • De ‘Masters’ Houses, de residenties van de meesters en hun gezinnen
 • De ‘Törten’ woonwijk

In het begin van de 20st eeuw was er een acuut tekort aan betaalbare huisvesting in Dessau en de stad Dessau heeft in het kader van de Homestead Act een landgoed ter beschikking gesteld voor de bouw van betaalbare woningen. De bouw was in handen van Walter Gropius en werd in 3 fasen opgezet. Het landgoed bestaat uit 314 woningen met een terras, keuken en tuin. Deze woningresidenties werden gebouwd als bij een industriële productielijn. Gespecialiseerde werklieden bouwden verschillende huizen in 1 fase door gebruik te maken  van geprefabriceerde betonnen verbindingsstukken die ter plaatse werden gemaakt en getransporteerd werden naar de verschillende bouwzones. De huizen werden gebouwd in blokken, halfopen in groepen van 4 tot 12 wooneenheden.

 • De dienst voor werkzoekenden
 • De balkonhuizen
 • Het Kornhaus restaurant
 • De Kiosk

In 1925 the Bauhaus moved from Weimar to Dessau. The Bauhaus complex is constructed in a windmill wing pattern with a selection of different buildings :

 • Bauhaus School, with a section where students can use all kinds of machinery, a section for theatre performances….
 • The Prellerhaus, the student quarters
 • The ‘Masters’ Houses, the residents of the masters and their families
 • The ‘Törten’ residential area

The Törten Housing Estate was built by Walter Gropius in three phases. The estate comprises of 314 houses with terrace, kitchen and garden. These residential houses were built as an industrial production line where specialized workmen built several houses in one construction phase by using precast concrete joints that were made onsite and transported to the building grounds. The houses were built in cubes, semi-detached in groups of four to twelve.

 • The service for job seekers
 • The Balcony Houses
 • The Kornhaus restaurant
 • The Kiosk