THE EMPLOYMENT OFFICE

In 1925 verhuisde het Bauhaus van Weimar naar Dessau . Het Bauhaus complex is opgericht in een soort van molenwiekpatroon van verschillende gebouwen, waaronder :

 • Bauhaus School, met een vleugel waar studenten gebruik konden maken van allerlei machines, een vleugel voor theater voorstellingen, …
 • Het Prellerhaus, de studentenvertrekken
 • De ‘Masters’ Houses, de residenties van de meesters en hun gezinnen
 • De ‘Törten’ woonwijk
 • De dienst voor werkzoekenden

Opgebouwd in een twee verdiepingen hoog gebouw met aan de voorkant een rondgebouwd gelijkvloers met een glazen dak. Via dit gelijkvloerse deel werden de werkzoekenden via vijf verschillende ingangen gekanaliseerd naar de juiste afdeling. Het onderscheid van de vijf ingangen was gebaseerd op het beroep en het geslacht van de werkzoekende. Door het glazen dak en de binnenvensters was het gebouw binnenin verrassend genoeg heel helder.

 • De balkonhuizen
 • Het Kornhaus restaurant
 • De Kiosk

In 1925 the Bauhaus moved from Weimar to Dessau. The Bauhaus complex is constructed in a windmill wing pattern with a selection of different buildings :

 • Bauhaus School, with a section where students can use all kinds of machinery, a section for theatre performances….
 • The Prellerhaus, the student quarters
 • The ‘Masters’ Houses, the residents of the masters and their families
 • The ‘Törten’ residential area
 • The service for job seekers

The  Employment building was built as a two floors high building with a rounded ground level and a glass roof. On this ground level, jobseekers were channeled – depending on their profession ànd gender –  through five different entrances to the right department. The building itself was surprisingly bright on the inside, all this by using a glass roof and indoor windows.

 • The Balcony Houses
 • The Kornhaus restaurant
 • The Kiosk