Wederom een project van architect Souto De Moura. Dit project werd door de jury van de Pirtzker prijs beschreven als “…twee gebouwen naast elkaar, één verticaal en één horizontaal met verschillende schalen, in dialoog met elkaar en het stadslandschap.” Met een knipoog naar de architectuur van Mies Van Der Rohe worden de hoogtes modulair uitgedrukt en wordt er nog steeds rekening gehouden met de richting van de zon. De 17 verdiepingen van het verticale gebouw zitten verstopt achter een gevelstructuur die het gebouw hoger doet lijken dat het werkelijk is. Het lage gebouw gaat meer op in zijn omgeving terwijl het hoge gebouw roept naar meer hoge gebouwen in de omgeving nu nog laag bebouwde omgeving. Wat ook noemenswaardig is, is het kunstwerk van Ângelo de Sousa dat voor de gebouwen staat. Het project dateert van 2007.

Another project by architect Souto De Moura. This project was described by the jury of the Pirtzker Prize as “…two buildings next to each other, one vertical and one horizontal with different scales, in dialogue with each other and the urban landscape”. With a nod to the architecture of Mies Van Der Rohe, the heights are expressed in a modular way and the direction of the sun is still taken into account. The 17 floors of the vertical building are hidden behind a facade structure that makes the building appear higher than it really is. The low building blends in more with its surroundings while the tall building calls out to more tall buildings in the area that are still low.
The project was completed in 2007. What is also worth mentioning is the work of art by Ângelo de Sousa that stands in front of the buildings.

Website