Het Portugees center voor Architectuur heeft als missie om een divers publiek bekend te maken met nationale en internationale architectuur. Er wordt gedoken in de archieven van verschillende architecten dus je vindt er allerlei beeldmateriaal, maquettes, tekeningen etc. van bekende namen zoals Alvaro Siza en Souto De Moura, maar eveneens van minder bekende namen. De bedoeling van Casa Da Arquitectura is niet alleen om exposities te organiseren, maar ook om te fungeren als een culturele instelling die kwalitatief interessante informatie ter beschikking stelt en deelt binnen samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau dit kunnen georganiseerde workshops, debatten zijn of hun eigen documentairecollectie. De vaste bezoeken die georganiseerd zijn vanuit Casa Da Arquitectura zijn bedoeld om architecturale pareltjes van gerenommeerde architect Siza en zijn connecties met Fernando Távora en Soute De Moura, in Matosinhos te promoten. Binnen dit vast aanbod vallen Casa de Chá da Boa Nova, Piscina das Marés, het zwembad Quinta da Conceição en het Roberto Ivens huis. Al deze gegidste tours worden geleid door gidsen met een opleiding in de architectuur en moeten minstens 3 dagen op voorhand geboekt worden. Check zeker ook met hoeveel personen je minstens moet zijn om een tour te kunnen volgen.

The mission of the Portuguese Centre for Architecture is to introduce national and international architecture to a diverse audience. Diving into the archives of various architects, you will find all kinds of images, models, drawings etc. of famous names such as Alvaro Siza and Souto De Moura, but also of lesser known names. The intention of Casa Da Arquitectura is not only to organise exhibitions, but also to function as a cultural institution that makes interesting information available and shares it within collaborations on a national and international level, which can be organised workshops, debates or their own documentary collection. The permanent visits organised from Casa Da Arquitectura are intended to promote architectural gems by renowned architect Siza and his connections with Fernando Távora and Soute De Moura, in Matosinhos.Within this fixed offer are Casa de Chá da Boa Nova, Piscina das Marés, the Quinta da Conceição swimming pool and the Roberto Ivens house. All these guided tours are led by guides with an education in architecture and must be booked at least 3 days in advance. Be sure to check how many people you need to be with in order to follow a tour.

Website