Het metro station São Bento is in 2005 ontworpen door Alvaro Siza Vieira. De pasteltinten, witte betonnen muren en symmetrie vormen een harmonieus geheel dat kan worden teruggevonden op zowel architecturale schaal als op de schaal van het productontwerp. Als je goed kijkt vind je over het hele station tegeltjes die bedrukt zijn met schetsjes van de architect zelf. Ook heeft hij er een reeks elementen in verwerkt die verwijzen naar zijn eerdere werken.

The metro station São Bento was designed in 2005 by Alvaro Siza Vieira. The pastel shades, white concrete walls and symmetry form a harmonious whole that can be found on both architectural and product design scales. If you look closely, you will find tiles printed with sketches by the architect himself all over the station. He has also incorporated a series of elements that refer to his earlier works.