Het metronetwerk van Porto is ontworpen door Architect Eduardo Souto De Moura en hij heeft maar liefst 12 van de stations gebouwd. Waaronder ook het station Salgueiros dat gebouwd is op de plaats van een verlaten voetbalveld. Souto streeft er naar dat de stedelijke ruimte zich voortzet ondergronds. Hier doet hij dat onder andere door natuurlijk licht en continuïteit van de beweging van voetgangers te creëren aan de hand van grote koepels. Deze zouden staan voor de grote ogen die kijken op de ingewanden van de aarde. Bovendien probeerde hij steeds de stations over te laten gaan in hun omgeving.

The Porto metro network was designed by Architect Eduardo Souto De Moura and he built no less than 12 of the stations. Including the Salgueiros station, which was built on the site of an abandoned football field. Souto strives for the urban space to continue underground. Here he does this by creating natural light and continuity of movement of pedestrians by means of large domes. These would represent the big eyes looking at the bowels of the earth. Moreover, he always tried to make the stations blend into their surroundings.