CREMATORIUM HEIMOLEN

In 2008 is het crematorium Heimolen op de reeds bestaande begraafplaats opgeleverd door Claus en Kaan Architecten. Het betreft 2 gebouwen, het ontvangstgebouw met de foyer, een restaurant en aula’s en het crematoriumgebouw. Het ontvangstgebouw dat zich in de zuidwestelijke hoek van het domein bevind is een groot overkoepelend dak waaronder de verschillend functionerende zalen zijn gescheiden door volumes. Terwijl het crematorium (aan de noordelijke zijde) dat vanuit het ontvangstgebouw met een schuin pad te bereiken is,  “naar de hemel is gericht” door het op een grote betonnen plaat te bouwen. Door met licht-doorlatende panelen te werken op de gevel krijgt de binnenruimte doorheen de dag verschillende uitstralingen. De elementen van de volledig witte ovens zijn verstopt onder de grond. Zo vormen het serene kamers waar de familieleden de kist kunnen laten gaan.

 

In 2008, the Heimolen crematorium on the existing cemetery was completed by Claus en Kaan Architects. It concerns 2 buildings, the reception building with the foyer, a restaurant and auditorium and the crematorium building. The reception building, which is located in the south-western corner of the estate, has a large overarching roof under which the differently functioning halls are separated by volumes. While the crematorium (on the northern side), which can be accessed from the reception building by an inclined path, “faces the sky” by building it on a large concrete slab. By working with light-permeable panels on the façade, the interior space is given different radiance throughout the day. The elements of the all-white ovens are hidden under the ground. In this way they form serene rooms where family members can let the coffin go.