BAUHAUS MUSEUM WEIMAR

Het Bauhaus Museum Weimar maakt deel uit van de Klassik Stiftung Weimar, een verzameling van culturele landmarkeringen met 27 musea, kastelen, historische residenties, parken en een collectie van literatuur en kunst.

Het geometrische ontwerp, voorgesteld door de architect Professor Heike Hanada, bestaat uit een minimalistische kubus met vijf niveaus. De gevel wordt doorsneden door 24 horizontale LED-strips. Als de duisternis valt, beginnen de glasbanden te schijnen. Bezoekers krijgen oriëntatie door middel van een trapsgewijze trap die is gepositioneerd in een ingenieus gestructureerd coördinatensysteem. Dankzij de horizontale en diagonale zichtlijnen ten opzichte van de aangrenzende kamers kunnen bezoekers snel de functies van de afzonderlijke ruimtes herkennen.

The Bauhaus Museum Weimar is part of the Klassik Stiftung Weimar, a unique ensemble of cultural landmarks. With more than 27 museums, castles, historical residences, parks, and collections of literature and art, the foundation is one of the largest cultural institutions in Germany.

The geometric design proposed by the architect Professor Heike Hanada features a minimalistic cube containing five levels. The facade is intersected by 24 horizontal LED-strips. As darkness falls, the glass bands begin to shine. Visitors gain orientation by means of a cascading staircase positioned within an ingeniously structured coordinate system. Thanks to the horizontal and diagonal lines of view in relation to the adjacent rooms, visitors can quickly recognise the functions of the individual areas.