“Een portfolio is een door een student gemaakte doelgerichte verzameling van materiaal dat zijn inspanningen, vooruitgang en prestaties in een bepaald domein weergeeft,” vindt Bart Milon, de opleidingscoördinator van Toegepaste Architectuur bij Thomas More. “Studenten leren om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leerproces d.m.v. reflectie en zelfevaluatie. Een portfolio is in de creatieve sector vooral een verzameling van foto’s, schetsen, plannen etc. waarmee afgestudeerden het beste van hun werk en van zichzelf presenteren, kortom een bundeling van grafisch materiaal.”

Hier het portfolio van Beyza Akbulut, Meriem El Ouadi en Tom Franken die er nu toe twee jaar Toegepaste Architectuur hebben op  zitten. Zoals elk portfolio is dit een work in progress.

(contactgegevens werden verwijderd, want uiteraard, die zijn cruciaal aanwezig in een goed portfolio, maar vanwege de privacywetgeving zijn ze hier verwijderd)