Virtueel bouwen is niet alleen voor nieuwbouw, maar ook bruikbaar bij renovatie. De studenten Toegepaste Architectuur uit het tweede jaar werd gevraagd om van een te renoveren school een 2D-plan om te vormen naar een 3D-plan in Revit. Eerst de huidige situatie, dan de renovatieplannen. De studenten leveren – in groep – daarbovenop een bijzonder restauratiebestek, plannen stabiliteit, plannen technieken, EPB verslag, brandveiligheidsconcept. Door de vertaling van 2D naar 3D werden contradicties in het dossier duidelijk, waardoor de studenten ook bouwbare oplossing moesten meegeven. Als dat geen toegepaste architectuur is. Hier werk van Eduard Wachters en Tom Verstraeten.