Circubuild is hét online platform (en boek) gericht op circulaire architectuur en bouw, een product van Redactiebureau Palindroom. Nadat we succesvol hun eerste trofee mochten vormgeven, vroeg de redactie of we twee nieuwe trofeeën konden ontwerpen: een voor de Vlaamse en een voor de Waalse editie.

De tweedejaars studenten Interieurvormgeving gingen met de briefing aan de slag. 195 Voorstellen passeerden de revue, 40 ontwerpen haalden de short list. Uiteindelijk kozen CEO Rik Neven van Redactiebureau Palindroom en Hoofdredacteur Wouter Polspoel van Circubuild.be, danig onder de indruk, hun tien favorieten om finaal tot 4 winnaars over te gaan.

ALLISON DELAFAILLE
JULIE ANTONISSEN

De puzzleTree© representeert het samenwerken van mens en natuur.
Wanneer men een stuk wegneemt, wordt de boom mooier. Dit symboliseert de winnaar, die met zijn overwinning aantoont dat hij/zij van de wereld een mooiere en betere plek maakt.
De trofee beantwoordt zelf ook aan de waarden van circubuild. Zo werd de PuzzleTree© vervaardigd uit duurzaam triplex berkenhout en kan de voetsteun weggenomen worden, zodat de boom zich omvormt tot een puzzel en dus ook circulair wordt.

Trofee gemaakt uit duurzaam berken triplex, bestaande uit 13 lagen – elks 3mm dikte – met op elke laag een blad als ode aan de natuur. Gemakkelijk demonteerbaar daar het bevestigd is met bout en moer.

Het winnende ontwerp van Manouk Vorselaars : de ‘Circular Trophy’ is gemaakt uit hout en bestaat uit twaalf blokjes die Esher-gewijs met elkaar verbonden zijn via deuvels, een droge en omkeerbare verbinding. De award heeft vormelijk een duidelijke link met de gesloten materialencyclus waar met circulair bouwen naar gestreefd wordt. Deze award gaat in zijn bestaande vorm van winnaar naar winnaar en pas na een jaar, wanneer de award twaalf laureaten heeft gekend, wordt hij uit elkaar gehaald en krijgt elke winnaar zijn gepersonaliseerde blokje.

TINNE VANNUFFELEN

Bol(d)t beeldt een bout met twee moeren uit. De award bestaat uit hout, een ecologisch materiaal, en verwijst eigenlijk letterlijk naar de droge of omkeerbare verbindingen die zo belangrijk zijn in circulair bouwen omdat ze demonteerbaarheid faciliteren. Voor elke winnaar zal de voorste moer gepersonaliseerd worden. Het is de bedoeling dat hij die er dan uitdraait en bijhoudt als aandenken. Vervolgens kan de award, uiteraard met een nieuwe gepersonaliseerde moer, naar de volgende winnaar verhuizen.

JANA BERBEN

De pijlen staan voor circulariteit en hebben een individuele functie als sleutelhanger. Het frame kan elk jaar worden herbruikt, enkel de pijlen zouden hermaakt moeten worden. Verder kan de award volledig uit elkaar worden gehaald en de tekst kan worden weggeschuurd. De binnencirkel van het frame dient als voet waardoor de reststoffen beperkt zijn.

Samen bouwen we aan een circulaire toekomst.
De opdracht TROFEE draait om duurzaamheid. Er werden trofeeën bedacht en gemaakt die uitgereikt zullen worden aan bedrijven die het ‘circulaire gedachtengoed’ uitdragen. In samenwerking met CIRCUBUILD, een organisatie die zich bezighoudt met promotie van duurzaam ondernemen en bouwen, ontwikkelden onze studenten 2iv meubel een trofee die de organisatie zal uitreiken aan de gelauwerde bedrijven die geprezen worden omwille van hun circulaire verdiensten.
Het betreft een soort wisselbeker die elke maand (dus 12 keer) uitgereikt wordt aan het “bedrijf van de maand”, dus een jaarlijkse moedertrofee inclusief 12 gepersonaliseerde satelietjes die de maandelijkse laureaat mag behouden.
Twee jaartrofeeën werden reeds een eerste maal uitgereikt, eentje voor het best presterende bedrijf in Vlaanderen en eentje voor Wallonië. Wegens de hoog behaalde kwaliteit werd beslist ineens nog 2 trofeeën te weerhouden voor het komende jaar. 4 winnaars dus.
De ontwerpen zelf zijn ook circulair, lokaal en ambachtelijk vervaardigd en kunnen zo terug de natuur in.