Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties geeft Thomas More Hogeschool op 22 februari de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee tonen we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie!

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen,…

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstof kringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

Thomas More engageert zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delen met bouwbedrijven, producenten van bouwmateriaal, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. Tot 2023 zetten we samen experimenten op, testen zo de circulaire principes in de praktijk en leggen knelpunten bloot. Het is een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen. Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep –Proeftuin Circulair Bouwen- werken op de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.

“Voor de Unit Interieur, Design & Architectuur van Thomas More is circulaire economie een evidentie,” legt Onderzoekscoördinator Jan Roekens (die u op bovenstaande foto in naam van Thomas More ziet ondertekenen). “ Ecodesign zit in ons DNA. Wij leiden de volgende generatie ontwerpers op, dus onze studenten krijgen in workshops en lezingen volop de kans om kennis te maken met de principes en methodieken van ecodesign. We verwachten dan ook dat ze die toepassen in hun ontwerpen. Zowel in de bacheloropleidingen Interieurvormgeving via dagonderwijs en Open Hoger Onderwijs en Toegepaste Architectuur als in de voortgezette opleidingen Meubelontwerp (VOMO) en de Engelstalige Postgraduate Space and Service Design.

“We werkten jaren geleden al samen met OVAM aan de Ecolizer-toolkit en laten het onderzoek niet los. Momenteel onderzoeken we de mogelijke knelpunten die er bestaan in de transitie naar een circulaire economie in de interieur- en meubelwereld. We gaan na of we een designtool kunnen ontwikkelen die deze transitie naar circulair design kan vergemakkelijken. Tegen volgend academiejaar bundelen we onze onderzoeksresultaten.”

Meer op: www.vlaanderen-circulair.be/gdcb en https://www.facebook.com/vlaanderencirculair/

Meer info over wat De Unit Interieur, Design & Architectuur van Thomas More doet op vlak van onderzoek naar design voor de circulaire economie via onze onderzoekscoördinator Jan Roekens. Jan.roekens@thomasmore.be