Herbestemming. Het is één van de buzzwoorden in de architectuurwereld anno 2020. Het is een term die vérder gaat dan renovatie, legt docent en interieurarchitect Katrin Serneels van Thomas More-hogeschool uit. Zij begeleidt vier studenten die net hun voorstel afwerkten voor de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Nijlen  

“Herbestemming is letterlijk een tweede leven geven aan een gebouw,” legt docente en architecte Katrin Serneels uit. “Waarom panden afbreken als we ze door een slimme interieurvormgeving zowel een hedendaagse als een cultuurhistorische functie en waarde kunnen meegeven?  Interieurontwerpers kunnen via hun expertise in conceptueel denken, gebruik van materialen, toepassing van nieuwe technieken en technologieën wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij”,    

  

Exact die herbestemmingsuitdaging gaan vier studenten Interieurvormgeving van Thomas More nu aan voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Nijlen. Net als in vele andere steden en gemeenten is ook Nijlen volop gestart met de uitwerking van haar kerkenbeleidsplan. Dit plan legde immers vast welke kerken binnen de gemeente in de toekomst een andere invulling of herbestemming dienen te krijgen. “Een herbestemming van dergelijke gebouwen ligt vaak gevoelig binnen de verschillende parochies. Als gemeente gingen we dan ook graag de samenwerking met Thomas More aan om op die manier met de verschillende ontwerpoefeningen verbeeldingskracht in ons onderzoek te verwerken. In beeld tonen welke functies of combinatie van functies mogelijk zijn met respect voor het gebouw is immers een belangrijke meerwaarde om hiervoor meer maatschappelijk draagvlak te creëren”, legt ruimtelijk planner Maarten Horemans uit.  

  

Tweede herbestemming  

  

Dat gebouw is eigenlijk al aan een tweede herbestemming toe, want oorspronkelijk werd het gebouwd als parochiehuis en gemeenschapshuis, niet als klassiek kerkgebouw. Toch kreeg het onmiddellijk deze functie in 1948, toen werd ook een kerktoren toegevoegd. Momenteel wordt de kerk nog steeds gebruikt door de parochie O.-L.-Vrouw Nijlen. Volgens het kerkenbeleidplan van de gemeente dient er tegen 2023 een nevenbestemming voor het gebouw gezocht te worden. 

Er werd de vier studenten gevraagd om een nieuwe zinvolle functie te onderzoeken en ontwerpen voor het kerkgebouw.  Extra aandacht moest gaan naar de inzet van de groene ongebruikte buitenruimte, omdat jeugdbewegingen, muziekacademie, scholen en cultuurraad zowel binnen als buiten werkingen organiseren. De studenten bevroegen het parochieteam van de kerk, het gemeentebestuur en architect Jan Mariën van Studio Bau die voor de gemeente de nieuwe school vlakbij en een deel van de omliggende buitenruimte mee opnieuw ontwerpt.    

  

Kies je favoriet   

Aan de hand van plannen, schetsen en driedimensionale visualisaties en ander digitaal presentatiemateriaal stellen de studenten hun concepten nu in een online tentoonstelling voor aan het grote publiek, en aan alle Nijlenaars, die meteen hun favorieten kunnen kiezen. Vanaf 15 mei   zijn de ontwerpvoorstellen van studenten Sofie Van Kerckhove, Koen Joos, Nelle Demesmaeker en Mark Hagen te zien op  www.nijlenmeemaken.be. De keuze gaat tussen een overdekte markt, een circulaire fietshub, een high-end buurtwinkel en een themacafé met theater.  

De vier studenten van Thomas More, die een specifiek traject volgen omdat ze werk en studie combineren, werkten deze opdracht uit voor hun bachelorproef. Daarin moeten ze alle kennis en vaardigheden die ze de afgelopen jaren opdeden tentoon spreiden. De komende weken gebruiken ze nog om alle technische uitwerking van hun ontwerpen voor de kerk van Nijlen op punt te stellen, zodat ze het geheel in juni kunnen voorleggen aan hun docenten en aan een externe jury.  

Kies je favoriet hier: www.nijlenmeemaken.be 

Of bekijk hier de presentatiefilmpjes van elk project.