“De bachelorproef in de opleiding interieurvormgeving aan de unit ID&A bestaat uit een ontwerpluik en een onderzoeksluik. Beide luiken worden zo met elkaar verweven zodat deze elkaar versterken en voeden. Door het verrichte onderzoek zal de ontwerper beter gefundeerde keuzes kunnen maken in zijn ontwerpproces. Maar omgekeerd zal het ontwerpproces ook nieuwe inzichten genereren die teruggekoppeld aan het onderzoek zorgen voor een beter gefundeerd resultaat”, aldus onze onderzoekscoördinator Jan Roekens.

Een vooronderzoek laat toe dat je als ontwerper niets zou ontwerpen dat al lang bestaat, omdat je eerst oplijst wat al bestaat, zodat je (weer) ‘outside the box’ kan denken, iets nieuws kan ontwikkelen. Bovendien laat het je toe om je ontwerp keuzes objectief te verantwoorden en op die manier je ontwerpvisie te bewaken.

Studenten uit de studio Interieur & Architectuur uit de opleiding Interieurvormgeving onderzochten daarom grondig de mogelijke functies voor de Calvariebergkapel in Londerzeel aan de hand van deze onderzoeksvraag:

Welke functies of dienstverlening kunnen we op bepaalde centrale ontmoetingsplekken voorzien zodat ouderen langer kunnen thuiswonen ?

Studenten deelden die hoofdonderzoeksvraag op in deelonderzoeksvragen: :

  1. context faciliterend onderzoek aan de hand van bevragingen

Wat zijn de noden van ouderen?
Welke diensten worden hier momentee al geleverd aan ouderen en wat ontbreekt nog?

2. ontwerp ondersteunend onderzoek

Welke functies kan je onderbrengen in deze ontmoetingsplekken met het oog op het samenbrengen van verschillende leeftijdsgroepen (mogelijk op vlak van cultuur)?
Hoe kan ‘interieur ’aan bepaalde noden een oplossing bieden zonder daarmee persé een visueel ouderenlabel te plaatsen op de ruimte?

o Onderzoek van case-studies

3. technisch ondersteunend onderzoek

Bouwfysische ingrepen qua toegankelijkheid?

Een hele boterham, waar de studenten in groep aan werkten gedurende het eerste semester van 2019-2020, toen groepswerk nog mogelijk was zonder videomeetings.

Het resultaat van drie studentengroepen zie je hieronder. Klik op de foto om het vooronderzoek in te kijken.