Studenten uit het eerste jaar Toegepaste Architectuur werkten rond een project van collectief wonen op een braakliggend terrein in Mechelen, ergens langs de Vaart. 

In de opdracht (deels groepswerk, deels individueel werk) diende rekening gehouden te worden met stedenbouw, architectuur, duurzaamheid, stabiliteit, technieken en voorstellingstechnieken. 

Uit de opdrachtomschrijving van het groepsgedeelte: 

Elk team maakt een mini-masterplan van hun erf. Voor elk erf is er een projectleider die door de studenten wordt aangeduid, d.w.z. dat elke site 5 projectleiders heeft die het totale plan met elkaar moeten afstemmen en terugkoppelen naar het team van het erf. 

Doe als team per erf onderzoek naar samenleefvormen. Overweeg in je onderzoek niet alleen de klassieke manier van groepswonen (appartementen) maar evalueer ook eventuele “nieuwe” woonvormen. Hou rekening met spanningsvelden als privacy – gemeenschap, privaat – publiek, ontsluiting voetgangers en fietsers, … 

Ontwerp je woning, rekening houdend met gangbare afmetingen en eisen.   

  • Toets je gebouw af aan de voorschriften voor levenslang wonen (meegroeiwoningen) en toegankelijkheid. 
  • Elke woning bevat 3 types (studio, 1 slaapkamerunit en een 3 slaapkamerunit). 
  • Alle types dienen voorzien te zijn van een privatieve buitenruimte. 
  • Alle type woningen dienen eveneens te voldoen aan de richtlijnen van de VMSW 
  • Elk woongebouw is voorzien van een collectieve binnenruimte. 

 

Vervolgens diende elke student drie wooneenheden te ontwerpen:  

  • Studio: tussen 35 m² en 55 m² (incl 2m² berging/persoon) 

  • Woning 1 slaapkamer : tussen 55 m² en 66 m² (incl 2m² berging/persoon) 

  • Woning 3 slaapkamers : tussen 80 m² en 126 m² (incl 2m² berging/persoon) 

 Het resultaat van het ontwerpwerk van student Ramon Ramakers ziet u hieronder. 

Ramon Ramakers
Ramon Ramakers
Ramon Ramakers

 

In een 3D-beeld ziet zijn project voor collectief wonen er zo uit:

Ramon Ramakers
Ramon Ramakers
Ramon Ramakers