“Tegen 2050 zijn er 500 000 extra woningen nodig voor de Vlaamse bevolking”. Dit zijn sterke woorden komend van Steven Vromman, ook bekend als de “Low Impact Man”. We hebben steeds minder plaats ter beschikking om te bouwen, daarom is het cruciaal om onze manier van wonen aan te pakken. Steven gaf een gastcollege aan de hogeschool Thomas More om de studenten Toegepaste Architectuur te sensibiliseren over onze toekomst en onze ecologische voetafdruk.

Steven Vromman werd bekend door zijn experiment om zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. De vraag was dan ook “Hoe kunnen we goed leven zonder de grenzen van onze planeet te overschrijden?” Zijn duurzaam leven begon in een klein appartement. De woning was uiteraard niet in orde met de toen huidige isolatienormen en energiezuinigheid. Om een stap in de goede richting te zetten nam Steven zelf het initiatief. Hij plaatste een zandloper in de douche om de tijd te beperken, en zwarte zak gevuld met water werd in de warme zomermaanden gebruikt om water op te warmen. Zijn parkeerplaats werd omgetoverd naar een “moestuin” en natuurlijk kwamen ook zonnepanelen van pas. Al snel leidde dit tot het meer en meer toepassen van duurzame technieken. Uiteindelijk kwam Steven snel tot het besluit dat zijn ecologische voetafdruk met 75% gezakt was. De uitstoot was minder, en toch had hij alles wat hij nodig had. “Ik leef nu met comfort en toch is mijn voetafdruk kleiner.”

Met deze indrukwekkende cijfers wil Steven de Vlaamse bevolking inspireren. Low impact wonen is goedkoper, gezonder en socialer. Op dit moment doet Steven aan co-housing met 8 gezinnen. Als we onze planeet terug groen willen laten worden, zullen we allemaal moeten overstappen op duurzaam leven of we dit nu willen of niet. Positief is dat steeds meer en meer mensen overstappen op dit principe. Dit is al een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Om meer uit de low-impact te halen zullen we tal van aanpassingen moeten doen: Mobiliteitssysteem vervangen, fossiele grondstoffen uitsluiten en meer natuur terugbrengen. Alle technologieën zijn beschikbaar, “Als we willen kunnen we systeemverandering verkrijgen, maar de tijd raakt op.” Als we zo doorgaan hebben we tegen 2050 een half miljoen extra woningen nodig. Buiten de woningen is onze uitstoot ook enorm. 1/3 Van al het afval is bouw-en sloopafval, 91,4% van al het materiaal wordt weggegooid en er wordt 100 miljard ton aan materiaal verbruikt op 1 jaar. Aan dit tempo raken de grondstoffen op en zal er niet genoeg tijd zijn om onze planeet te laten herleven.

Waar volgens Steven toekomst in zit is het “inschuifhuis”. Een innovatief bouwsysteem van zijn organisatie Labland. Deze woningen worden volledig geprefabriceerd om daarna snel te plaatsen op de werf. Met dit systeem kan de nieuwe woning geplaatst worden in 2 weken tijd. De woning zelf wordt opgebouwd in Tsjechië, met duurzame materialen. Het volledig houten huis is in orde met alle duurzaamheidseisen en comfort. “Modulair bouwen is de toekomst!”