THONET FABRIEK

Michael Thonet, een Duits kastenmaker opende zijn eerste atelier in 1819 en hij legde zich toe op het maken van stoelen via innovatieve houtverwerkingstechnologieën. Hij werd snel befaamd in zijn eigen omgeving en verhuisde op vraag van Oostenrijk naar Wenen waar hij beroemd werd voor het maken van koffiehuis stoelen. Zijn internationale befaamdheid verwierf hij met de techniek van het buigen van stevig beukenhout en door gebruik te maken van modulaire componenten was dit product wereldwijd beschikbaar. De onderdelen konden gemakkelijk getransporteerd worden in grote hoeveelheden, vooral omdat ze op deze manier plaats besparend waren en ze konden ter plaatse op een gemakkelijke manier geassembleerd worden. Thonet produceerde ook in 1930 de eerste buizenstoelen die ook wereldwijd bekend zijn.

In het Thonet Museum kan je getuige zijn van de voortdurende ontwikkeling van de Thonet producten en de tijd nemen om de Thonet productietechnieken te bestuderen. .

Michael Thonet, a German cabinetmaker, opened his first workshop in 1819 and expanded his knowledge by focusing on the making of chairs through innovative wood processing technologies. He quickly became famous in his home region and moved to Vienna on the request of the Austrian Government where he  became successful in the making of coffee house chairs. He obtained his international fame by using the innovative technique of bending solid beech wood and by using modular components , this product became available worldwide. The parts could easily be transported in large quantities especially because transport in components was space saving and the parts could easily be assembled on the spot. Thonet also produced in 1930 the first tubular chairs, those are also as of this day, worldwide known.

In the Thonet Museum you can witness the constant development of Thonet products and also to take your time to study the Thonet production techniques