THE KORNHAUS RESTAURANT

In 1925 verhuisde het Bauhaus van Weimar naar Dessau . Het Bauhaus complex is opgericht in een soort van molenwiekpatroon van verschillende gebouwen, waaronder :

 • Bauhaus School, met een vleugel waar studenten gebruik konden maken van allerlei machines, een vleugel voor theater voorstellingen, …
 • Het Prellerhaus, de studentenvertrekken
 • De ‘Masters’ Houses, de residenties van de meesters en hun gezinnen
 • De ‘Törten’ woonwijk
 • De dienst voor werkzoekenden
 • De balkonhuizen
 • Het Kornhaus restaurant

Het Kornhaus restaurant is gebouwd op de oever van de rivier Elbe vlakbij de pier van het stoomschip. De naam van het restaurant is gekozen als herdenking van een historische graanschuur die daar stond tot 1870.  Carl Fieger, een tekenaar die in het bureau van Walter Gropius werkte, kreeg de commissie voor de plannen van het Kornhaus.  Het Kornhaus werd gebouwd met een mengeling van bouwtechnieken met gemetste muren en een versterkte betonnen kader. Het Kornhaus werd in 1996 gerenoveerd en is nu opnieuw open voor publiek.

 • De Kiosk

In 1925 the Bauhaus moved from Weimar to Dessau. The Bauhaus complex is constructed in a windmill wing pattern with a selection of different buildings :

 • Bauhaus School, with a section where students can use all kinds of machinery, a section for theatre performances….
 • The Prellerhaus, the student quarters
 • The ‘Masters’ Houses, the residents of the masters and their families
 • The ‘Törten’ residential area
 • The service for job seekers
 • The Balcony Houses
 • The Kornhaus restaurant

The Kornhaus restaurant was built on the bank of the Elbe river near the steamship dock. The name commemorates a historic granary that stood here until the 1870s. Carl Fieger,  a draughtsman working in Walter Gropius’s office, was awarded the commission for his proposal. The Kornhaus was built using a mix of construction techniques with brickwork walls and a frame of reinforced concrete. The Kornhaus was renovated in 1996 and is now open again for the public.

 • The Kiosk