Eén van de eerste zelfstandige werken van architect Alvaro Siza is het zout water zwembad in Matoshinhos. Het is gebouwd tussen 1961 en 1966. De vertaling van Piscina Das Mares is “zwembad der zeeën” en het heeft zijn naam te danken aan de unieke locatie op een vaste rots grenzend aan de Atlantische oceaan waar de baden in direct contact zijn met de zee. De bedoeling van deze baden is om zwemmers het gevoel te geven dat ze in de wilde oceaan zwemmen maar dan zonder de gevaren van grote golven en harde stromingen. Doordat er geen bodemstudies van de locatie bestonden heeft Siza zelf veldonderzoek gedaan om de voormalige site zoveel mogelijk te kunnen integreren in het project en het als essentieel onderdeel te behouden. Dus zonder al te veel te veranderen aan de omgeving en aan de hand van minimale ingrepen bruikbare zwembaden te creëren. De betonnen wanden lopen verder in de zee en mengen zich met natuurlijke rotsen. De baden zijn zodanig ontworpen dat de zwemmers het verschil tussen het natuurlijke en kunstmatige nauwelijks uit elkaar kunnen halen. Materialen zoals beton, geoxideerd koper en donker hout zijn daarom ook in hun meest ruwe vorm gebruikt. Het volledige complex bevat een kinderbad en een bad voor volwassenen, ook is er een cafetaria en omkleedruimte. Bezoeken kan via een architectuurtour aangeboden door Casa Da Arquitectura. (Minstens 3 dagen op voorhand boeken!)

One of the first independent works by architect Alvaro Siza is the salt water swimming pool in Matoshinhos. It was built between 1961 and 1966. The translation of Piscina Das Mares is “pool of the seas” and it owes its name to its unique location on a solid rock bordering the Atlantic Ocean where the pools are in direct contact with the sea. The purpose of these baths is to give swimmers the feeling that they are swimming in the wild ocean but without the dangers of big waves and heavy flows. In the absence of soil studies of the site, Siza carried out its own field research in order to integrate the former site as much as possible into the project and preserve it as an essential part. So without making many changes to the environment and creating usable swimming pools with minimal interventions. The concrete walls continue into the sea and blend with natural rocks. The pools are designed in such a way that the swimmers can barely tell the difference between the natural and the artificial. Materials such as concrete, oxidised copper and dark wood have therefore also been used in their roughest form. The entire complex includes a children’s pool and an adult pool, as well as a cafeteria and changing room. Visits can be made via an architecture tour offered by Casa Da Arquitectura. (Book at least 3 days in advance!)

Website