In de jaren ’70 waren de woonomstandigheden in de stad erg zorgwekkend door de Portugese revolutie. Om deze te verlichten werden sociale woningen gebouwd in de wijk Bouça. Het bureau SAAL waarvoor de architect Álvaro Siza werkte tussen 1973 en 1977 kreeg de kans om hier een hele wijk te bouwen. De volledige plannen van Siza, waarbij nog twee extra blokken en gemeenschappelijke ruimtes zoals wasplaats en bibliotheek zouden komen, zijn uiteindelijk niet uitgevoerd. De blokken die er wel zijn gekomen grenzen aan de spoorweg wat de buurt origineel niet zo populair maakte. Als oplossing tegen het lawaai zijn de achterwanden van de woningen dubbel zo dik. De blokken bestaan uit 4 verdiepingen met telkens 2 woningen in. De onderste woning is groter dan de bovenste doordat er terrassen zitten bij de bovenste appartementen. Een grote troef is dat de woningen afzonderlijke ingangen hebben.

In the 1970s, living conditions in the city were very worrying due to the Portuguese Revolution. In order to alleviate them, social housing was built in the Bouça district. The SAAL agency, for which the architect Álvaro Siza worked between 1973 and 1977, was given the opportunity to build a whole neighbourhood here. Siza’s complete plans, which included two additional blocks and common areas such as a laundry room and library, were not realised in the end. The blocks that were built were bordering on the railway, which did not make the neighbourhood very popular in its original form. As a solution against the noise, the back walls of the houses are twice as thick. The blocks consist of 4 floors with 2 houses each. The lower house is larger than the upper one because there are terraces near the upper flats. A major advantage is that the dwellings have separate entrances.

Website