Het grote concertgebouw Casa De Musica is ontworpen door Nederlandse architect Rem Koolhaas. Volgens de oorspronkelijke planning zou in het jaar 2001, wanneer Porto culturele hoofdstad van Europa was, het gebouw af moeten geweest zijn. In werkelijkheid vond het openingsconcert pas plaats in 2005. De grote concertzaal, die plaats kan bieden voor 1238 personen ligt centraal in het gebouw en bevat 5 grote glaspartijen die transparantie en lichtinval bieden. Aan deze ramen grenzen nog 5 kleinere ruimtes met elks een ander doel. Zo is er nog een kleinere concertzaal met een VIP ruimte, een stille kamer met dempende elementen tegen de muur, relax unit, actieve kamer en een perspectiefkamer. Je kan doorheen het gebouw een gegidste tour in het Engels volgen van maandag tot vrijdag. Om de volledige ervaring te hebben, kan je een concert bijwonen. Op de website vind je kortingen voor verschillende situaties.

The large concert hall Casa De Musica was designed by Dutch architect Rem Koolhaas. According to the original planning, the building should have been finished in the year 2001, when Porto was European Capital of Culture. In reality, the opening concert only took place in 2005. The large concert hall, which can seat 1238 people, is centrally located in the building and contains 5 large glass sections that provide transparency and light. These windows are bordered by 5 smaller rooms, each with a different purpose. There is a smaller concert hall with a VIP area, a quiet room with dampening elements against the wall, relax unit, active room and a perspective room. You can follow a guided tour through the building in English from Monday to Friday. To have the full experience, you can attend a concert. On the website you will find discounts for different situations.

Website