Kan de natuur ontwerpers inspireren om te innoveren?
Studenten van 6 internationale GIDE-partnerscholen gingen de uitdaging aan. Met de natuur als maatstaf ontwierpen onze ID&A studenten een paviljoen voor het natuurreservaat ‘het Zwin’ in Knokke-Heist.

GIDE, de Group for International Design Education, werd formeel opgericht in 2003 en is een uniek netwerk van zes kunst- en ontwerpinstituten voor hoger onderwijs, dat is voortgekomen uit een eerder intercultureel netwerk dat in de jaren negentig is opgericht. GIDE bestaat om de interculturele ervaringen van studenten, docenten en instellingen te verrijken door mogelijkheden te bieden voor samenwerking, benchmarking en kennisuitwisseling. De deelnemende instellingen zijn Politecnico di Milano, Universidade da Madeira, DJCAD [ Duncan of Jordanstone College of Art & Design ], Fakulteta za dizajn Ljubljana, SUPSI [ La Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana ] en ID&A Thomas More University of Applied Sciences.
Een ambitie van de workshop is het betrekken van internationale studenten, academici, onderzoekers en regionale ondernemingen, en culturele/gemeenschap organisatie samen door middel van een experimenteel thema gedurende een intense én zeer creatieve week.
De verkennende uitkomsten en ervaringen van de workshop week fungeren als katalysator voor een formeel en gedeeld project dat in het najaar van het eerste jaar autonoom wordt geleverd binnen individuele GIDE ledenscholen.

Het volgende werk van ID&A studenten illustreert de opdracht ‘biomimicry’ als onderdeel van het vorige jaar algemene thema ‘Learning from Nature’.

ROMANESCO
Dit paviljoen, een indrukwekkende staalconstructie, ligt in het natuurreservaat “Zwin” in Knokke-Heist (België). In dit natuurpark ervaart de bezoeker een uniek landschap met overgangen van water naar droogte en van laag naar hoog. Bij het ontwerpen van dit paviljoen vertrokken de ontwerpers met een vierkant vel papier. Door te vouwen werd dit vierkant omgezet in een 3D-model dat de kenmerken van een romanesco uitstraalt. De verschillende ruimtes bevatten een driehoekige basis die de centrale ruimte omsluit. Hierdoor kun je door de constructie lopen in een spiraalbeweging. In het paviljoen aan zee ontdek ontdekt de bezoeker  talloze ruimtes die hem in staat stellen om de omgeving vanuit nieuwe invalshoeken te ervaren.

SAKYU

Bamboo wordt gekenmerkt door de manier waarop in het landschap in grote clusters wordt geplant, waardoor het landschap verandert en één wordt met het oppervlak. Met dit kenmerk in het achterhoofd hebben de studenten het ontwerp van het paviljoen bedacht. Het bestaat uit slanke zuilen van verschillende hoogten die de individuele bamboe halmen vertegenwoordigen. Door het zo te positioneren krijgt het geheel een hellende vorm die een respectvolle dialoog aangaat zijn omgeving creëert en één lijkt te worden met het landschap. De bezoeker kan zo een eindeloos aantal verschillende paden door de constructie lopen. Elke stap onthult een nieuwe scene en biedt een uniek uitzicht op paviljoen en omgeving. Door bewust geen voor de hand liggende primaire of secundaire ruimtes te creëren, wordt de bezoeker uitgedaagd om zelf te bepalen hoe hij de structuur ervaart.

ARECALES

In het midden van het natuurreservaat staat het paviljoen dat is gemaakt in de vorm van een palmblad. De ontwerpers zijn begonnen met het analyseren van het blad en de structuur ervan, zij hebben de gekartelde constructie en de ronde vorm van het blad als basis van hun project genomen. In één beweging creëeren ze 4 ruimtes met verschillende kenmerken : een grote, een secundaire, een intieme en een buitenruimte. Het paviljoen stimuleert de zintuigen door licht en schaduw, en maakt dat je elke hoek ervan wilt verkennen. Er is een duidelijke samenhang tussen het paviljoen en de natuur eromheen. Er zijn twee segmenten in het paviljoen die doorboord zijn. Als je door de punctuur loopt, geven zonnestralen een parallel regeneffect. Waarom is het paviljoen doorprikt?  Een palmblad absorbeert geen water, maar stoot het af. Dit is het effect dat de ontwerpers voor oog hadden.

SHELLTER
Dit paviljoen, gebaseerd op een slakkenhuis, concentreert zich rond drie hoofdconcepten. Het eerste is de toepassing van de wiskundige proporties van de Fibonacci-sequentie die aanwezig is in de vorm van de slakkenschaal. Het tweede is het pad dat door het paviljoen loopt om verschillende ruimtes te ervaren. Het laatste is de schuilplaats en het gevoel van veiligheid die we zoeken en vinden bij het hart, in het midden van het paviljoen.
De constructie is gemaakt van Corten staal om in te passen in de natuurlijke omgeving, de zon schijnt door de openingen zodat tijdens het verloop van de dag telkens een ander lichtpatroon ontstaat. Shellter is een abstracte verwijzing naar de functies en vorm van het slakkenhuis en zal dezelfde ervaring bieden in het midden van de zanderige rondingen van het Zwin waar het paviljoen zich bevindt.

THE NEST

Deze studenten hebben gewerkt vanuit het beeld dat wat een nest voor hen betekent. Het straalt voor warmte, intimiteit en geborgenheid uit. Ook de gevlochten structuur van een echt nest hebben ze verwerkt. De 3 verschillende opgegeven ruimtes hebben zij verwerkt in organische vormen die zij afgeleid hebben uit de vormen van een nest. De klassieke geweven structuur hebben zij eraan toegevoegd.
Het paviljoen is vanuit 2 openingen te betreden. In de primaire ruimte kan je door de geweven structuur naar buiten kijken. De secundaire ruimte heeft een hechtere geweven structuur, dit zorgt voor een beschutte doorstroom naar het intieme gedeelte. Deze intieme cirkelvormige ruimte met een hecht geweven structuur opent wijd naar boven. Het geeft een intiem gevoel en tegelijkertijd de indruk dat je in een echt nest ligt op grote hoogte.

Elk jaar organiseert het GIDE netwerk een internationale workshop week in een EU-stad, georganiseerd door een GIDE ledenschool. Een typische workshop vindt plaats met minstens twaalf studenten van elk van de zes lidscholen in het netwerk impliceren.