We are honoured to be mentioned in the future plans of Groentemuseum ’t Grom in newspaper Gazet van Antwerpen, both the students of Interieurvormgeving and the ones of the Postgraduate Space and Service Design.

Please see how that goes in this movie on our Facebookpage.

 

Read the complete article below the picture, where the director of ’t Grom expresses his high expectations ….

De wortels van de groenteteelt in de regio

Gazet van Antwerpen/Mechelen – Waas – 17 Dec. 2019

Page 20

Museum ‘t Grom in Sint-Katelijne-Waver kreeg een omvangrijke schenking archiefbeelden van de landbouwsector in ons land. “Het is een belangrijke aanwinst voor onze collectie. In ons museum bestuderen en beleven we immers de tuinbouw, die zo floreert in deze streek”, vertelt directeur-conservator Maarten Jacobs.

De werking van ‘t Grom is heel divers. “We hebben een tentoonstellingsdeel in een van onze hoeves. Onze tuin wordt door onze vrijwilligers druk bewerkt. Ook organiseren we cursussen en workshops. Samen met de Vlaamse herboristen is er bijvoorbeeld de lessenreeks Doe De Dodoens, over de omgang met kruiden. Ook beschikken we over een bibliotheek en een interessante fotocollectie. Zo kunnen we een nieuw publiek bereiken en de kennis rond deze thema’s bewaren en verder uitdiepen”, zegt de conservator.

De streek van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen is bekend voor de groenteteelt, de markten en veilingen voor de verkoop. “Vroeger werd er vlas gekweekt, maar in de loop van de negentiende eeuw werd er overgeschakeld op de kweek van groenten als selder, prei en tomaten. Dit gebeurde in kassen en in het open veld. Afzet was er genoeg. De streek lag immers dicht bij de markten van Mechelen en ook Brussel. Bovendien bleek de grond erg geschikt te zijn.”

Fijne Mechelse bloemkool

In de streek werden eigen variëteiten en teeltwijzen ontwikkeld. “Typisch was dat men teelde op verhoogde bedden. Door de kleibodem sijpelt het regenwater immers moeilijk weg. Nu loopt het water in de voren en bovendien warmt de grond in die bedden makkelijker op. Dat is belangrijk voor voorjaarsgroenten. De Mechelse bloemkool stond bekend voor zijn fijne smaak. De roem van Mechelen is dan weer een tomatensoort die verwijst naar de streek. Ook befaamd is de Mechelse wit-blauwe prei”, zegt Maarten Jacobs.

Voor de Eerste Wereldoorlog bouwde de sector een flinke expertise op en zelfs een grote speler op de Europese markt. “Moderne serres werden ontwikkeld. Daarvoor was men gaan kijken in de streek rond Overijse. In onze tuin zijn er vijf van die serres opgesteld. Ze zijn collectief beschermd als monument, vier ervan zijn nog in gebruik.”

Oorlogsschade

In 1914 was de streek het toneel van zware gevechten. “Veel infrastructuur is toen verloren gegaan. Tal van serres lagen helemaal in puin. Tijdens en na de oorlog was het bovendien armoe troef en verliep het herstel erg moeizaam. Nederland was daarentegen neutraal gebleven en heeft daarvan gebruikgemaakt om zijn achterstand goed te maken.”

Maar de groentesector blijft tot op vandaag belangrijk. “Er zijn nog steeds grote bedrijven en veilingen actief in de streek. Dagelijks kun je hier nog vrachtwagens met groenten af en aan zien rijden. De Mechelse veiling realiseert heel wat omzet.”

Midzeelhoeves

De geschiedenis van de Midzeelhoeve ‘t Grom gaat zo’n veertig jaar terug. “In 1988 publiceerde historicus Eddy Van Leuven een lijvige studie over de geschiedenis van de groenteteelt in ons land en ook in deze regio. Daaruit groeide bij de plaatselijke heemkring Erf en Heem het idee om hieraan een museum te wijden.”

In de jaren zeventig van vorige eeuw werd Erf en Heem vzw gesticht. Die vzw ontfermde zich, nadat het gemeentebestuur één Midzeelhoeve had gerestaureerd, over de exploitatie van de site Midzeelhoeve. Daarin organiseerden ze allerhande activiteiten van cultureel-historische aard. Zo waren er de Promotiedagen Voorjaarsgroenten die tot 1.100 eters op de been brachten.

Volwaardig museum

“Alle gebouwen werden hier destijds aangekocht door de gemeente. In Midzeelhoeve 1 ontwikkelde Erf en Heem haar activiteiten, in de schuren bewaarde ze haar collectie. Vanaf 2002 groeide dan het plan om op deze site een apart en volwaardig museum te gaan wijden aan de groenteteelt en de tuinbouw. In 2004-2005 ontstond de vzw Midzeelhoeve, die zich achter ‘t Grom zette”, legt Jacobs uit.

“Achter de hoeve kwam een modern bijgebouw. Dat werd officieel geopend in 2006. Onze werking is sindsdien uitgebreid en geprofessionaliseerd. Momenteel beschikken we over vijf personeelsleden. En begin volgend jaar gaat er een educatieve medewerker aan de slag. Ikzelf werk hier sinds 2015”, zegt Jacobs.

Interactieve werking

Ook de infrastructuur werd aanzienlijk uitgebreid. “Toen in 2017 de tweede hoeve leeg kwam te staan, kwam deze ook in beheer van ‘t Grom. Midzeelhoeve 2 gebruiken we als depot in transit, om stukken opnieuw te beschrijven, te fotograferen en te restaureren vooraleer ze naar het nieuwe depot gaan. In Midzeelhoeve 1 is een bistro gevestigd. Begin 2020 neemt een nieuwe uitbater er zijn intrek. Dankzij subsidies en het harde werk van vele vrijwilligers konden we onze werking verder uitbouwen.”

In de museumschuren is een diverse collectie te bezichtigen. “We tonen er heel wat landbouwalaam en archiefbeelden. Ook is er ineen kookeiland voorzien, waar de producten van de streek kunnen worden klaargemaakt. Vlakbij staat een bakhuis dat tijdens de warme maanden dient om brood te bakken. Het is een replica van een exemplaar dat hier ooit heeft gestaan.”

Beeldbank

Er zijn ook belangrijke toekomstplannen. “We werken volop aan de digitalisering van onze collectie. Deze zal in de toekomst raadpleegbaar zijn op de beeldbank erfgoedinzicht.be. We zijn bezig met de inrichting van een modern depot voor onze verzameling hier vlakbij. Ook streven we ernaar door de Vlaamse overheid te worden erkend als een museum van regionaal belang”, klinkt het.

Studenten interior space & design van de Thomas More Hogeschool hebben een project opgezet rond de werking van ons museum. We verwachten veel van de resultaten om verbeteringen aan te brengen. Ook starten we in 2020 met een werking voor de scholen. We kregen intussen al heel wat reservaties voor bezoeken”, besluit Maarten Jacobs.

www.tgrom.be

sam van clemen

Copyright © 2019 Mediahuis. All rights reserved

 

Follow the space and service designs in the upcoming months on this website or on our Facebookpage.