Het speelkabinet, een ontwerp van drie studenten Service Design, werd ontwikkeld voor Samenlevingsopbouw van de Provincie Antwerpen. Het is ontworpen door Hanna Kuipers, Nicolette Capeleris en Teja Samsa uit Studio Interieur & Service Design Het kabinet is in volle afwerkingsfase in sociale werkplaats ’t Atelier !

De activiteit Speeltijd kadert binnen het project Schoolstart. Het is een wekelijks ontmoetingsmoment voor kansarme gezinnen in maatschappelijk kwetsbare woonwijken binnen Mechelen. Peuters maken er kennis met de werking van een kleuterklas en oefenen voorschoolse vaardigheden. Hun ouders worden versterkt in hun toekomstige rol als begeleider van een schoolgaand kind. Het Speelkabinet is tegelijkertijd een object in de ruimte en een beleving die hierbij ondersteuning biedt.

Op 15 juni werd onderstaand persbericht de wereld ingestuurd door de Koning Boudewijnstichting, waar het IKEA fonds onder valt.

Een ruggensteun voor projecten die opvang-, ontmoetings- of ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan ouders en hun jonge kinderen uit sociale woonwijken: het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding verleent dit jaar steun aan 17 projecten. Zeven organisaties in Vlaanderen, drie in Brussel en zeven in Wallonië ontvangen in totaal 90.000 euro om hun projecten uit te werken en ontmoetingsplekken in te richten, spel- of taalmateriaal te kopen…

Vanaf de vroegste levensjaren naar kwaliteitsvolle opvang gaan, vergroot de kansen van kinderen om een goede start te nemen in het leven. Het scherpt hun cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden aan en bereidt hen spontaan voor op de kleuterklas. Kinderen uit kwetsbare gezinnen maken echter zeer weinig gebruik van het opvangaanbod.

Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat in 2013 werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting, bestrijdt armoede via opvoeding. Meer specifiek wil het jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar goed helpen voorbereiden op de kleuterschool. Via een jaarlijkse projectoproep – dit jaar al voor de vijfde maal – geeft het Fonds een duwtje in de rug aan initiatieven die opvang-, ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan jonge kinderen uit gezinnen die in sociale woningen wonen, en die spelen centraal zetten in hun pedagogische aanpak.

“IKEA steunt veel internationale initiatieven voor kinderen dankzij de IKEA Foundation, maar voor ons was het belangrijk om een impact te hebben op het lokale niveau. Dankzij de oprichting van het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding bij de Koning Boudewijnstichting, hebben we ons engagement uitgebreid”, vertelt Kristien Buedts, Sustainability ad-interim Manager IKEA België.

Dit jaar werden er niet minder dan 76 dossiers ingediend. De kandidaten konden zich inschrijven in twee categorieën: kleinschalige projecten, die maximum € 5.000 ontvangen, en meer grootschalige projecten, die kunnen rekenen op een steun tot € 20.000. Met deze twee categorieën wil het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding enerzijds steun verlenen aan grote projecten om een grotere impact te hebben en het verschil te kunnen maken, maar anderzijds wil het ook hulp bieden aan kleine verenigingen die nood hebben aan een duwtje in de rug om hun lokale activiteiten te verbeteren.

Groene speloase
Alle geselecteerde projecten streven naar een goede ontwikkeling van kinderen uit kwetsbare milieus zodat ze een goede start kunnen nemen in het leven. Elk dragen ze op hun eigen, unieke manier bij aan een betere wereld voor deze jonge kinderen. Kristien Buedts : “We zijn er trots op dit jaar 17 projecten te kunnen steunen die jonge kinderen helpen zich spelenderwijs te ontwikkelen in goede omstandigheden en zich goed voor te bereiden op de kleuterschool.”