In het eerste jaar Interieurvormgeving in Open Hoger Onderwijs dienen studenten aan sfeerschepping te doen door een film de inspiratie te laten zijn voor het concept van een hotelkamer. Kunt u de film raden?