datum

maandag 22 november – woensdag 24 november 2021

STUDIETRIP | GENT Dr. Guislain museum

Study Trip Museum Dr. Guislain Ghent

NL | Hoe kan je een museumomgeving aanpassen voor mensen met een mentale beperking? Hoe kan jij als ontwerper een rol spelen in het bedenken van fijne gebruikerservaringen?  

Neem deel aan een 3-daagse workshop en werk in en voor museum Dr. Guislain en in het Design Museum in Gent. Dit project kadert in een Europees project. Je verblijf in het Treck Hostal wordt dan ook gesponsord (lees: gratis! – we vragen alleen jouw creativiteit!)

ENG | Mindful tourism services for mentally disabled people.

How should a museum environment look like for people with a mental disability t? How can you as a designer play a role in designing great user experiences? Participate to a 3-day workshop and work in and for museum Dr. Guislain and in the Design Museum in Ghent. This project is a European project. Your stay at the Treck Hostal is therefore sponsored! (read: free of charge! all we ask is your creativity!)

BEGELEIDING | Nansi van Geetsom | Leen van Aken

Prijs

Verblijf is gratis, deelname kosten zijn 75 Euro.
Workshopbegeleiding door experten in inclusief design, service design, museum organisatie, design research.
Engels (met Nederlandstalige ondersteuning)

Stay is free of charge, Participation cost is 75 Euro.
Workshop guidance by experts in inclusive design, service design, museum organization, design research.
English (with Dutch tutorials)

Praktisch

NL | 12 plaatsen voor derdejaars bachelors in interior design en toegepaste architectuur, internationale studenten, derde en vierdejaarsstudenten, OHO, studenten voortgezette opleiding meubelontwerp, studenten PG21,
12 plaatsen voor postgraduaten in space & service design.

ENG | 12 places for third-year bachelors in interior design and applied architecture, international students, third and fourth-year OHO students, VOMO students, PG21 students,
12 places for postgraduates in space & service design.

NL | Je moet een CovidSafe attest kunnen voorleggen en neem voor de zekerheid mondkapjes mee.
Vergeet ook niet je studentenkaart voor mogelijke studentenkortingen of controle. Een hangslotje komt soms van pas bij een verblijf in een hostel, vaak kun je deze gebruiken om je eigen locker/kast af te sluiten.

ENG | You must be able to present a CovidSafe certificate and bring a face masks with you just to be sure.
Also don't forget your student card for possible student discounts or conrole. A padlock sometimes comes in handy when staying in a hostel, often you can use it to lock your own locker/closet.

Inschrijven

De inschrijflink volgt in de loop van oktober.
Registration opens in the course of the month October.